COVID 19

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Adeverinta angajator bilingv 85 KB 2020-11-16 18:42:14
A Microsoft Word file Declaraţie pe propria răspundere bilingv 80 KB 2020-11-16 18:42:14

Întregul spaţiu al Ciucului de Sus este o regiune păstrătoare de tradiţii, însă parcă satul Sândominic îşi păstrează într-un mod mai reprezentativ tradiţiile, datinile populare, dansurile, şi muzica populară.

 În sat funcţionează un mic muzeu, care prezintă atât modul de construcţie a caselor de odinioară, cât şi interioarele şi materialele textile specifice localităţii. Un bun exemplu pentru păstrarea tradiţiilor îl constituie festivalul cânepii care se organizează deja în mod tradiţional. Biserica romano-catolică a satului a fost construită în anul 1798. Înainte de această dată şi locuitorii Sândominicului mergeau la biserica de la Tomeşti, şi era o vreme când cele două sate aveau un singur preot.

 Intrarea principală a bisericii de azi, respectiv ancadramentul cioplit în piatră al uşii sacristiei datează din secolul al XI-lea. Din secolul al XII-lea datează cristelniţa cioplită în piatră în stil roman, precum şi vasul cu apă sfinţită. Din secolul al XV-lea datează aceea statuie a ”Fecioarei cu Pruncul Isus”, care este o creaţie a şcolii de sculptură de la Şumuleu şi care are trăsături similare cu cele ale altor statui ale Fecioarei din regiunea Ciucului. Din biserica veche s-au păstrat şi câteva casete picate, dar şi tabloul altarului cu aripi.

0
LOCALITATE JUD. HARGHITA
0
PROIECTE INIŢIATE
0
PROIECTE REALIZATE
0
ÎN SLUJBA LOCUITORILOR
pageglare.png

https://virtualisszekelyfold.ro Sândominic este satul cel mai nordic din Bazinul Ciucului. Comunitatea religioasă de aici este amintită prima dată în 1567, sub numele Zent Domokos, în documentele istorice. Probabil că biserica ascunde elemente mai vechi, din perioada de domnie a casei regale Árpád, respectiv gotice. Este important de reținut faptul că referitor la istoria construirii sunt încă nenumărate neclarităţi.

CONTACT

PRIMĂRIA SÂNDOMINIC
(004) 0266-336005
(004)0266-336578
office@domokos.ro
www.domokos.ro
Sândominic
Jud. Harghita
Str. Principală 507.
537275

Search

Language