Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.92 din 2022 privind stabilirea situaţiilor de necesitate în care primarul comunei Sândominic poate să acorde ajutoare de urgenţă.pdf 166.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.91 din 2022 privind stabilirea situaţiilor de necesitate în care primarul comunei Sândominic poate să acorde ajutoare de urgenţă.pdf 187.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.90 din 2022 privind aprobarea a documentatiei, a cheltuielilor legate si a indicatorilor tehnico-economici a proiectului INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE DIN RESURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU Î.pdf 214.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.89 din 2022 privind aprobarea a documentatiei, a cheltuielilor legate si a indicatorilor tehnico-economici a proiectului Realizare sistem fotovoltaic pentru consum propriu î.pdf 208.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.88 din 2022 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Sandominic nr.77 din 2020 privind aprobarea participarii comunei Sandominic Programul RABLA 2020-2024.pdf 184.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.87 din 2022 privind aprobarea revocării HCL nr.66 DIN 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Sândominic în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară FELCSIK .pdf 188.4 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.86 din 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local.pdf 3.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.85 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 9.9 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.84 din 2022 privind completarea Hotararii Consiliului Local.pdf 202.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 83 din 2022 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.pdf 174.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.82 din 2022 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat cu cu Arhiepiscopia Romano - Catolică Alba Iulia.pdf 592.86 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 81 din 2022 privind aprobarea revocării HCL nr.15 din 2022.pdf 182.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.80 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 1.62 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.79 din 2022 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39 din 2022.pdf 203.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.78 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului Construire centru de colectare cu aport voluntar.pdf 216.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.77 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 11.28 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.76 din 2022 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.pdf 172.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.75 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului de investiție „ASFALTARE DRUM DE ACCES, COMUNA SANDOMINIC”.pdf 191.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.74 din 2022 privind aprobarea modificării hotarararii Consiliului local al comunei Sandominic nr. 52-2022.pdf 192.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.73 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară ROI al aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic.pdf 942.91 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.72 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ROF.pdf 662.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.71 din 2022 privind majorarea salariilor de baza corespunzatoare functiei, gradului treptei profesionale pentru functiile publice si functiile de natura contractuala.pdf 747.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.70 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 3.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.69 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2023.pdf 11.79 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.68 din 2022 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă .pdf 164.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.67 din 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45 din 2019 privind mandatarea reparezentantului legal al comunei Sandominic în Adunarea Gene.pdf 329.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.65 din 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local.pdf 5.96 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic.pdf 27.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2022 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă .pdf 166.74 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții ”MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE DIN SÂNDOMINIC.pdf 188.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2022 privind implementarea proiectului ORGANIZAREA PROGRAMULUI ”MASA CALDĂ” PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA.pdf 336.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2022 privind implementarea proiectului ASIGURAREA DE SERVICII SOCIALE ȘI IGIENĂ MENTALĂ ÎN FAVOAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA.pdf 312.18 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2022 privind înființarea SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Servicului de asistență comunitară.pdf 367.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2022 privind implementarea proiectului DOTAREA ȘI VALORIFICAREA CASEI TRADIȚIONALE.pdf 195.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 12.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2022 privind aprobarea ”Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Sândominic, județul Harghita”.pdf 1.86 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 2022 privind aprobarea proiectului tehnic (PT) și indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului de investiții ”MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”.pdf 202.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2022 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta_6.pdf 167.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2022 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 167.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2022 privind aprobarea ajustarii pretului contractului aflat în derulare precum si incheierea unui act aditional la Contractul nr.15-09.03.pdf 194.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2022 privind aprobarea ajustării prețului contractului aflat în derulare, precum și încheierea unui act adițional la Contractul nr.94-29.10.pdf 196.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2022 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare al imobilului situat in comuna Sândominic nr. 98, județul Harghita.pdf 2.41 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2022 privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 5-2022 privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Sandominic cu U.A.pdf 334.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2022 privind aprobarea Acordului Contractului Colectiv de Munca al aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic.pdf 394.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2022 privind aprobarea plății comisionului de garantare către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, aferent proiectului.pdf 198.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2022 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă .pdf 167.37 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2022 privind aprobarea încheierii unei Convenții de constituire a dreptului de uz, servitute si acces la utilitățile publice, cu Distribuție Energie Electrică România Cluj-Napoca - Sucursala Harghita.pdf 204.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2022 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația .pdf 322.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2022 privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”.pdf 189.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2022 privind modificarea structurii organizatorice și al statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sândominic, județul Harghita.pdf 660.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local.pdf 2.85 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.pdf 651.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul.pdf 192.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 14.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2022 privind aprobarea Convenției nr. I.C.2-8129-2022.pdf 179.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2022 privind aprobarea Contractului nr. I.C.2-8062-2022.pdf 180.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2022 privind aprobarea valorii actualizate al autoturismului VOLKSWAGEN TOUAREG, aflat în patrimoniul privat al comunei Sândominic, județul Harghita.pdf 187.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2022 privind scăderea din evidențele fiscale ale Primăriei Sândominic a unor sume reprezentănd obligații fiscale datorate de debitor, persoană juridică.pdf 278.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale .pdf 176.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2022 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Sândominic, județul Harghita .pdf 203.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2022 privind modificarea Hotărârii nr.67-2021 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes public.pdf 439.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 202,privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă .pdf 167.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 din 2022 privind aprobarea numărului asistenţilor personali.pdf 175.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2022 privind mandatarea reprezentantului UAT Sândominic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” .pdf 180.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2022 privind modificarea tarifelor și taxelor pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritorială comuna SÂNDOMINIC.pdf 227.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2022 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pe anul 2022.pdf 185.28 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 19 din 2022 privind stabilirea unor salarii de bază .pdf 194.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 18 din 2022 privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Sandominic in anul 2022.pdf 911.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului .pdf 184.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2022 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 171.49 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2022 privind aprobarea dării în administrare către STS-Serviciul de Telecomunicații .pdf 195.31 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2022 privind casarea unor obiecte aflate.pdf 394.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 13 din 2022 privind aprobarea contului de executie.pdf 11.29 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.pdf 16.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2022 privind aprobarea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții.pdf 172.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2021 al comunei Sandominic.pdf 189.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2022 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 164.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2022 cu privire la plan anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social și parintilor ai caror copii se află in plasament din comuna Sandominic pentru anul 2022.pdf 279.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2022.pdf 335.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2022 privind aprobarea vanzarii directe a terenului aferent blocului de locuinta, situat în comuna Sandominic nr. 98, aflat în domeniul privat al comunei Sandominic, judetul Harghita.pdf 195.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2022 privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Sândominic cu U.A.T județul Harghita în vederea realizarii in comun a investitiei REABILITARE CLADIRE PAVILION ADMINISTRATIV.pdf 186.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2022 privind modificarea structurii organizatorice si al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic, județul Harghita.pdf 633.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2022 privind aprobarea modificării retelei scolare a unitătilor de învătământ din comuna Sandominic pentru anul scolar 2022 - 2023.pdf 224.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2022 privind desemnarea d-lui consilier Bodo Levente în comisiile de specialitate al Consiliului local al comunei Sandominic.pdf 170.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2022 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare prin utilizarea unei sume din excedentul anilor anteriori.pdf 177.91 KB

Search

Language