Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.84 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 12.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.83 din 2022 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 161.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.82 din 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție –DALI- al investiției ”REABILITARE CLĂDIRE PAVILION ADMINISTRATIV, ORAȘUL BĂLAN STR. MINEI NR.1”..pdf 180.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 81 din 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 .pdf 210.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.80 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2021.pdf 13.07 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.79 din 2021 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.pdf 167.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.78 din 2021 privind solicitarea transmiterii Sistemului de alimentare cu apă a localității Sândominic, comuna Sândominic din domeniul public al județului Harghita.pdf 266.37 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.77 din 2021 privind modificarea structurii organizatorice și al statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic, județul Harghita.pdf 595.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.76 din 2021 privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Csatlos Tibor.pdf 175.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.75 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2021.pdf 13.19 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.74 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferent investitiei „POD DE BETON ARMAT PESTE RAUL OLT IN COMUNA SANDOMINIC, JUDETUL HARGHITA.pdf 203.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.73 din 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției „MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”.pdf 198.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.72 din 2021 privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”.pdf 275.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.71 din 2021 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrari de interventii –DALI- si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul.pdf 184.06 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.70 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 166.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.69 din 2021 privind modificarea structurii organizatorice și al statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic, județul Harghita.pdf 665.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.68 din 2021 privind aprobarea modificării numărului burselor scolare pentru elevi.doc.pdf 190.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.67 din 2021 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL) de interes public.pdf 195.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.66 din 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2021 trimestrul III al comunei Sândominic.pdf 174.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.65 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2021.pdf 186.93 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 2021 privind aprobarea privind actualizarea devizului general pentr obiectivul de investitii-AMENAJARE TROTUAR SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA LANGA E578, IN INTRAVILANUL COMUNEI SANDOMINIC.pdf 188.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ al obiectivului de investiții -„REABILITARE-MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL-STRĂZI”.pdf 183.81 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ al obiectivului de investiții -„MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE DIN SÂNDOMINIC”.pdf 183.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2021 privind acordarea unui ajutor de urgență.doc.pdf 189.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 12.68 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2021 privind aprobarea participarii Comunei Sandominic la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei.pdf 209.49 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 165.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2021 privind aprobarea Contractelor de inchiriere a pasunilor si pajistilor comunale aflate in domeniul privat al comunei Sandominic.pdf 192.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2021 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ”AMENAJARE TROTUAR SI ACCESE LA PROPRIETAȚI IN COMUNA LANGA E578, IN INTRAVILANUL COMUNEI SANDOMINIC.pdf 184.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 2021 privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta al comunei Sandominic.pdf 178.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de onoare ”Csíkszentdomokosert” al Comunei Sândominic.pdf 329.65 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 53 din 2021 privind mandatarea reprezentantului UAT Sandominic in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „HARGITA VÍZ” si aprobarea modificarii preturilor.pdf 190.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2021.pdf 12.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2021 privind alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 207.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2021 privind aprobarea modificarii Contractului de asociere incheiat cu Fundatia Szabo pentru Sprijin si Ajutorare prin Act Aditional.pdf 273.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic judetul Haghita pe anul 2021.pdf 27.67 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 209.38 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2021 privind aprobarea participarii comunei Sandominic prin Consiliul Local al comunei Sandominic, la constituirea ADI Hasmasul Mare.pdf 218.38 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investitii -Betonare sant strada Kicsikut, Comuna Sandominic.pdf 220.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2021 privind valorificarea autoturismului VOLKSWAGEN TOUAREG, aflat in patrimoniul privat al comunei Sandominic, judetul Harghita.pdf 225.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2021 privind actualizarea valorii de inventar al unui bun imobil aflat in domeniul public al comunei Sandominic.pdf 220.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic, judetul Harghita pe anul 2021 - Copy.pdf 26.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42-1 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 208.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2021 privind aprobarea participarii Comunei Sandominic prin Consiliul Local al comunei Sandominic la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Turistica- Ciomad Balvanyos.pdf 1.57 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2021 privind aprobarea completarii obiectivelor ADI Harghita ca administrarea si managementul ITI HARGHITA-COVASNA si implicit a modificarii, actualizarii Statutului ADI Harghita.pdf 295.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 206.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 39 din 2021 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice perin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii.pdf 235.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului -Modernizarea Scolii Generale Marton Aron, sat Sandominic nr.1681, comuna Sandominic, judetul Harghita.pdf 231.58 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2021 privind aprobarea Contractului pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu incheiat cu Asociatia Caritas Alba Iulia-Asistenta Medicala si Sociala.pdf 217.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 36 din 2021 privind aprobarea Contractului nr. IC2-7171-2021 incheiat cu Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita referitor la finantarea activitaii de protectie.pdf 217.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2021 privind aprobarea Contractului nr.IC2-7106-2021 incheiat cu Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita referitor la finantarea activitatii de asitenta sociala.pdf 220.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2021 pentru aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevi pe anul 2021.pdf 235.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2021 privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe anul 2021.pdf 234.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2021 privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 -Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei comunei Sandominic.pdf 235.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe naul 2021 trimestrul I., al comunei Sandominic.pdf 213.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic judetul Harghita pe anul 2021.pdf 227.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2021 privind aprobarea modificării bugetului proiectului -Echipamnete IT pentru scoala din comuna Sandominic, judetul Harghita.pdf 240.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2021 privind modificarea HCL nr.75 din 2020 privind aprobarea acordului de parteneriat in forma actualizata pentru depunerea cererii de finantare si realizarea proiectului comun.pdf 226.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2021 privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului- Infiintarea infrastructurii inteligente de distributie de gaze naturale.pdf 224.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2021 privind modificarea HCL nr.56 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului -Infiintarea infrastructurii inteligente de distributie gaze naturale.pdf 288.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 206.93 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2021 privind aprobarea inchirierii fanetei -FUGEVESZ- aflat in domeniul privat al comunei Sandominic, judetul Harghita.pdf 265.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-faza D.A.L.I-Aaferent proiectului -Reabilitarea cladirii scolii primare -Sarosut Sandominic, Jud. Harghita.pdf 229.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii -Amenajarea trotuar si accese la proprietati in comuna langa DE58 in intravilanul comunei Sandominic.pdf 232.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.pdf 215.38 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2021 privind aprobarea numarului asistentilor persoanali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021.pdf 215.34 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2021 privind aprobarea Programelor anuale ale finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Sandominic in anul 2021 pentru activitai nonprofit.pdf 278.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2021.pdf 256.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2021 privind aprobarea alegeerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 208.06 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 16 din 2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Sandominic în Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general.pdf 215.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2021 privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contraventii pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitare a deseurilor.pdf 301.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului -Modernizarea drumurilor locale in Sandominic - Copy.pdf 236.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2021 privind aprobarea modificarilor tehnico-economice aferente proiectului -Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice a primariei din localitatea Sandom - Copy.pdf 239.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2021 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pe anul 2021 (2) - Copy.pdf 225.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2021 privind casarea unor obiecte aflate in patrimoniul privat al comunei Sandominic - Copy.pdf 218.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului la investitia -Transformarea si modernizarea - Copy.pdf 226.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic - Copy.pdf 208.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2021 privind aprobarea Planului de imbunatatire a eficientei energetice al comunei Sandominic, judetul Harghita - Copy.pdf 231.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2021 privind aprobarea inchirierii pasunilor comunale aflate in domeniul privat al comunei Sandominic, judetul Harghita - Copy.pdf 270.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2020 - Copy.pdf 232.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2021 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 209.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2021 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2020 al comunei Sandominic.pdf 240.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2021 privind aprobarea participarii comunei Sandominic prin Consiliul Local Sandominic prin Consiliul Local Sandominic la constituirea ADI Zona Metropolitana.pdf 234.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2021 cu privire la aprobarea rețelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sandominic pentru anul scolar 2021-2022.pdf 287.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2021 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare prin utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sandominic.pdf 230.37 KB

Search

Language