Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.91 din 2020 privind aprobarea bugetului proiectului IT.pdf 632.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.91 din 2020 privind aprobarea bugetului proiectului-.pdf 240.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.90 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 207.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.89 din 2020 cu privire la planul anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social si parintilor ai caror copii se afla in plasament..pdf 348.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.87 din 2020 privind scoaterea din evidente fiscale ale Primariei Sandominic a unor suem reprezentand amenzi contraventionale ale debotorilor decedati.pdf 227.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.86 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2021..pdf 763.49 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.85 din 2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali, membrii Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 212.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.84 din 2020 privind contului de executie al bugetului local pe anul 2020, trim III.pdf 900.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.83 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 271.37 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.82 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic.pdf 874.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.81 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.pdf 208.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.80 din 2020 privind aprobarea modificarilor tehnico-economice aferente proiectului-Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice a primariei din localitatea Sandominic.pdf 231.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.77 din 2020 privind aprobarea participarii comunei Sandominic la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national-Programul RABLA 2020-2024 in vederea achizitionarii unui autoutilitar.pdf 220.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.76 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandomini.pdf 1.73 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.75 din 2020 privind aprobarea acordului de parteneriat in forma actualizata pentru depunerea cererii de finantare si realizarea proiectului comun gaz.pdf 236.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.74 din 2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.57 din 2020 privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului gaz.pdf 235.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.73 din 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.56 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului gaz.pdf 511.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.72 din 2020 privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate.pdf 223.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.71 din 2020 privind alegerii viceprimarului comunei Sandominic.pdf 213.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.70 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 208.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.69 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic judetul Harghita pe anul 2020 (1).pdf 1.18 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.68 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 209.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 67 din 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la investiția “TRANSFORMARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ EXISTENTĂ ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT”.pdf 319.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 66 din 2020 privind casarea autoturismului DACIA LOGAN 1,4 MPI.pdf 317.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 65 din 2020 privind valorificarea autospecialei ARO 338 TC,.pdf 328.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 64 din 2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai SF pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.pdf 326.65 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 63 din 2020 privind aprobarea dării în administrația ANAR pe durata existenței investiției, a unor spații de amplasare a unor sirene electrice pe terenulconstrucția aflată în proprietatea pu.pdf 351.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 62 din 2020 privind aprobarea modificărilor tehnico-economice aferente proiectului.pdf 330.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 61 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 326.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 60 din 2020 privind aprobarea inventarului bunurilor.pdf 551.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 59 din 2020 privind aprobarea acordului de partneriat pentru depunerea cererii de finanțare și realizarea proiectului comun- Proiect gaze inteligente.pdf 337.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 58 din 2020 privind includerea investiției” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR.pdf 336.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 57 din 2020 privind disponibilitatea teren. necesare pentru realizarea proiectului ” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE.pdf 334.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 56 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE.pdf 346.93 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 55 din 2020 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.pdf 304.58 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 54 din 2020 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri-.pdf 338.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 53 privind aprobarea doc de avizare pentru lucrări de intervenții –DALI- și a principalilor indicatori tehnico-economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚ DE DRUMURI LOCE.pdf 0 bytes
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 52 din 2020 privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Sândominic.pdf 322.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 51 din 2020 privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol pe anul 2020.pdf 333.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 50 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic pe anul 2020.pdf 2.26 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 49 din 2020 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.pdf 307.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 48 din 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local.pdf 5.64 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 47 din 2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.pdf 315.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.pdf 235.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 46 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sândominic,.pdf 1.62 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 209.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2020 privind participarea comunei Sandominic cu proiectul de investitii-Modernizarea iluminatului stradal in comuna Sandominic, Judetul Harghita la Programul privind sprijinirea.pdf 305.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri si a taxei lunare pe cladiri.pdf 295.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2020 privind aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere a pasunilor comunale prin acte aditionale.pdf 812.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2020 privind solicitarea inckuderii a unei pasuni impadurite, aflata in proprietatea privata al comunei Sandominic in fondul forestier national si aprobarea intocmirii unui amenajament silvic.pdf 233.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 296.82 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2020 privind darea in administrare a unui microbuz scolar Scolii Gimnaziale -MARTON ARON-din comuna Sandominic.pdf 238.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2020 privind acordarea unui mandat special in AGA ADI SIMD Harghita.pdf 219.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2020 privind aprobarea Conventiei incheiat cu Judetul Harghita, prin Consiliul Judetean Harghita referitor la finantarea activitatii de protectie a copiilor-tinerilor institutionalizati.pdf 217.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2020 privind aprobarea Contractului incheiat cu Judetul Harghita. prin Consiliul Judetean Harghita referitor la finantarea activitatii de asistenta sociala a persoanelor cu handicap.pdf 219.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Sandominic.pdf 228.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2020 privind includerea in domeniul privat al comunei Sandominic al unor imobile-terenuri- situate in comuna Sandominic nr.90.pdf 331.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2020 privind modificarea HCL nr.54 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul fiscal 2020.pdf 590.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandominic, judetul Harghita pe anul 2020.pdf 271.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2020 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 207.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2020 privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Harghita-merged.pdf 623.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021.pdf 218.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sandomini, judetul Harghita pe anul 2020.pdf 218.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2020 privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sandominic.pdf 296.32 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2020 privind aprobarea consumului lunar de carburanti.pdf 337.34 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2020 privind aprobarea infiintarii postului de asistent medical comunitar.pdf 987.1 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2020 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de serviciilor de ingrijire la domiciliu Caritas Alba Iulia.pdf 332.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 din 2020 privind aprobarea numărului asistenților personali ai.pdf 328.91 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2020 privind aprobarea DALI pentru lucrari de interventii a principalilor indicatori tehnico-economice al proiectului de investitie.pdf 346.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2020 privind cumpărarea unor imobile situate în comuna Sândominic nr.90doc.pdf 338.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2020 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Sândominic a unor sume reprezentănd amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.pdf 345.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare-merged.pdf 555.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2020 privind modificarea tarifelor și taxelor pentru activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritorială Comuna SÂNDOMINIC.pdf 423.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2020 privind modificarea bugetului local al comunei Sândominic..pdf 976.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Sândominic, în situații excepționaledoc.pdf 360.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2020 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Reabilitare casa traditionala cu specific local al comunei Sandominic.pdf 334.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Sandominic..pdf 294.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2020 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății Csiki Jegkorong .pdf 348.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2020 privind includerea în domeniul privat al comunei Sândominic .pdf 423.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2020 aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Sândominic în anul 2020 pentru activități nonprofit din domeniil.pdf 3.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2019 al comunei Sândominic .pdf 349.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.pdf 2.68 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2019 -merged (1).pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2020 privind casarea unor obiecte de inventar aflate in patromoniul privat al comunei Sandominic-merged.pdf 513.42 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 158.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2020 privind stabilirea tarifelor pentru gestionarea deseurilor reciclabile din ambalaje platibil de catre unitatea administrativ teritoriala.pdf 191.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sandominic, judetul H (1).pdf 382.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2020 privind aprobarea retelei școlare a unita pentru anul scolar 2020-2021.pdf 229.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de prelungire.pdf 198.82 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2020 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare prin utilizarea unei sume din excedentul bugetului local.pdf 181.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 59 din 2020 privind aprobarea acordului de partneriat pentru depunerea cererii de finanțare și realizarea proiectului comun- Proiect gaze inteligente.pdf 337.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 58 din 2020 privind includerea investiției” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR NON-CASN IN COMUNELE.pdf 336.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 57 din 2020 privind disponibilitatea teren. necesare pentru realizarea proiectului ” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR NON-CASN IN COMUNELE.pdf 334.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 56 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARILOR NON-CASN IN COMUNELE.pdf 346.93 KB

Search

Language