Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2019 privind acoperirea deficitului bugetar .pdf 496.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2019 privind stabilirea salariilor de baza.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2019 privind aprobarea ROF, Strategia de dezvoltare a serviciilor de dezvoltare si Planul de actiune privind servicii sociale pentru anul 2019.pdf 721.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2019 privind acordarea unui manadat special reprezentantului comunei Sandominic.pdf 737.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2019 privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Sandominic pentru anul 2019-2020.pdf 983.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2019 privind aprobarea contului de executie a.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2019 privind aprobarea scoaterii din functiun.pdf 1.33 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2019 privind aprobarea ocuparii temporare si.pdf 1008.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2019 privind aprobarea Inchirierii spatiului locativ.pdf 4.53 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2019 privind aprobarea utilizarii excendului.pdf 842.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2019 privind aprobarea scoaterii din functi.pdf 1.47 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2019 privind actualizarea devizului general.pdf 1.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2019 privind predarea catre MDRAP prin CNI .pdf 924.44 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sandominic pentru anul 2019.pdf 14.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2019 privind aprobarea consumului lunar de .pdf 735.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2019 privind aprobarea utilizării excedentu.pdf 718.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2019 orivind aprobarea Programului general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelot.pdf 12.91 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2019 privind aprobarea inchirierii terenului sub farmacia si cabinetului de stomatologie prin licitatie publica.pdf 3.16 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2019 privind acordarea unui mandat special.pdf 805.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2019 privind abrogarea punctuluii a).pdf 951.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii al scrisorii.pdf 1.26 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2019 privind aderarea comunei Sandominic la Asociatia Comunelor din Romania.pdf 932.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2019 privind aprobarea majorarii bugetului local pe anul 2019 trim II..pdf 8.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2019 privind aprobarea punerii la dispozitia.pdf 783.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2019 privind modificarea buget.pdf 8.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2019 privind modificarea art.1 din H.C.L nr.13.pdf 651.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2019 privind modificarea art.1 din HCL nr.25.pdf 698.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2019 privind actualizarea bugetului proiectu.pdf 2.66 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.pdf 7.75 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2019 privind aprobarea contului de executie .pdf 809.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2019 privind aprobare a indicatorilor -econo.pdf 914.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2019 privind modificarea Bugetului Local pe Trim III. anului 2019.pdf 9.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnic.pdf 689.32 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2019 privind aprobarea modificarii art.2 si.pdf 883.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2019 privind aprobarea colaborarii intre UA.pdf 646.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 37 din 2019 privind rectificarea bugetului local .pdf 1.98 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2019 privind modificarea bugetului local al comunei Sandominic, trimestrul IV.pdf 816.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2019 privind aprobarea contului de executie pe anul 2019, trimestrul III al bugetului local al comunei Sandominic.pdf 2.24 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2019 privind aprobarea structurii organizatorice si al statului de functii.pdf 1.11 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2019 privind stabilirea componentei echipei.pdf 2.22 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2019 privind modificarea HCL nr.43 din2018 .pdf 2.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2019 privind mandatarea reprezentantului le.pdf 4.51 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2019 privind aprobarea modificarii Regulame.pdf 2.36 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2019 privind mandatarea reprezentantului le.pdf 2.81 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2019 privind aprobarea alegerii președintel.pdf 971.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2019 privind rectificarea bugetului local a.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2019 privind rectificarea bugetului local a.pdf 5.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2019 privind modificarea HCL nr.25 din 2019.pdf 2.86 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2019 privind constituirea comisiei de negoc.pdf 2.27 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2019 privind aprobarea alegerii președintel.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2019. privind modificarea structurii organizatorice si al statutului de functii al aparatului de specialitate comunei Sandominic.pdf 7.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2019 privind rectificarea bugetului local a.pdf 4.53 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2020.pdf 8.79 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 2019 privind aprobarea reevaluarii activelo.pdf 5.39 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2019 privind aprobarea cumpararea unor imob.pdf 3.67 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2019 privind modificarea structurii organiz.pdf 7.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2019 privind aprobarea Planului anual de ac.pdf 7.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2019 cu privire la planul anual de actiuni.pdf 7.28 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2019 privind aprobarea Planului de evacuar.pdf 2.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2019 privind aprobarea Planului de analiza.pdf 2.07 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2019 privind aprobarea alegerii presedintel.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2019 privind rectificarea bugetului local al co.pdf 3.83 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 2019 privind rectificarea bugetului local al co.pdf 2.71 MB

Search

Language