Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotaraqrea nr.48 privind modficarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comuei Sandominic.pdf 610.65 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2017 privind modificarea tabloului anexei I.pdf 1.98 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2017 privind aprobarea Regulamentului conso.pdf 602.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2017 privind revocarea Hotararii CLnr.57 di.pdf 440.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2017 privind aprobarea Actului Constitutiv .pdf 750.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 din 2017 privind aprobarea modificarii Anexei n.pdf 630.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2017 privind aprobarea Contractului pentru .pdf 587.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnic.pdf 463.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnic.pdf 484.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2017 privind aprobarea modificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2017.pdf 9.21 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2017 privind aprobarea modificarii Planului anuală de achizitie publica al comunei Sandominic pe anul 2017.pdf 408.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2017 privind aprobarea Planului Local de Actiune 2017-2020 privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul comunei Sandominic.pdf 615.02 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2017 privind inchirierea prin licitatie publica al Cabanei de Refugiu de la Piatra Singuratica apartinand domeniului privat al comunei Sandominic.pdf 4.07 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2017 privind aprobarea contului de executie.pdf 801.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2017 privind aprobarea solicitarii prelungirii.pdf 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2017 privind aprobarea scoaterii din functi.pdf 1.88 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2017 privind stabilirea coeficientii care s.pdf 738.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2017 privind stabilirea indemnizatiei consi.pdf 808.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2017 pentru insusirea raportului privind ac.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic anul 2017.pdf 737.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2017 privind modificarea si completarea Anexei la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandominic.pdf 899.1 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2017 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenat fiscal.pdf 678.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 42 din 2017 privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.5 din 2017 cu privire la tariful de salubrizare pentru anul 2017.pdf 326.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2017 privind aprobarea modificarii Planului de achizitie Publice si al Stategiei anuale de achizitii publice pe naul 2017.pdf 665.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului -Demolarea si construirea pod in strada Piac.pdf 344.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2017 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici al proiectului Demolare si construire pod in strada Solyom.pdf 353.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2017 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici al proiectului Demolare si construire pod in strada Jager.pdf 349.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2017 privind aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Csiki Jegkorong SRL.pdf 531.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 27 octombrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sândominic anul 2017.pdf 808.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2017 privind asigurare a finantarii de la bugetul local categorii de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat prin PNDL moderrnizarea partial a retelei de drumuri locale din comuna Sandominic.pdf 744.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2017 privind asigurarea a .pdf 753.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic.pdf 9.42 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM III.2017.pdf 815.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de interventie si indicatoriilor tehnico-economici al proiectului-Construire garaj.pdf 643.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea Inchirierii cladirea fostului atelier de intretinere prin licitatie publica.pdf 4 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea Valorificarea prin vanzare la licitatie publica cu strigare a unui buldoexcavator.pdf 514.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 21 noiembrie 2017 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta pe specii, grade de accesibilitate, sortimente.pdf 497.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea. Structura Organizatorica, Statul de Functii si a Planului de Ocupare a funcțiilor publice al Primariei comunei Sandominic pentru anul 2018 .pdf 1.57 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.65 din 2017 privind aprobarea modificarii Planului de Achizitie Publice si al Strategiei Anuale de Achizitii publice al comunei Sandominic pe anul 2017.pdf 621.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.66 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Strategiei anuale de Achizitii publice al comunei Sandominic pe anul 2018.pdf 2.61 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.67 din 20 decembrie 2017 privind acordarea unui madat special.pdf 654.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea stabilire salarii.pdf 814.93 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.01 din 2017 privind acoperirea deficitului bugetar a.pdf 482.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.02 din 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sa.pdf 1.2 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.03 din 2017 privind desemnarea Comisiei speciale pen.pdf 640.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.04 din 2017 privind completarea Anexei la inventarul.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.05 din 2017 privind aprobarea majorării tarifului d.pdf 512.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.06 din 2017 privind aprobarea structuri rețelei școl.pdf 961.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.07 din 2017 privind concesionarea prin licitatie pu.pdf 807.09 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.08 din 2017 privind asigurarea a cofinantarii categ.pdf 707.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.09 din 2017 privind aprobarea contului de execu__ie .pdf 791.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.10 din 2017 privind aprobarea bugetului de venituri __i cheltuieli al comunei Sandominic pentru anul 2017.pdf 3.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.11 din 2017 privind completarea Anexei la Inventar.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.12 din 2017 privind implementarea proiectului tarn.pdf 876.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.13 din 2017 privind aprobarea Programului general .pdf 760.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.14 din 2017 privind modificarea Hotararea nr.11 di.pdf 641.09 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.15 din 2017 privind aderarea comunei Sandominic pr.pdf 629.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.16 din 2017 privind aprobarea Strategia a.pdf 2.69 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.17 din 2017 privind aprobarea documentatiei de licitatie a pasunelor Kicsieges, Kurmatura, si Eperjes apartinand domeniului privat al comunei Sandominic.pdf 5.31 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.18 din 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM. I 2017.pdf 732.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.50 din 2017 privind aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului Modernizarea partiala.pdf 773.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.56 din 21 noiembrie 2017 privind participarea comunei Sandominic la co-finantarea a .pdf 638.03 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.60 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.pdf 9.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.61 din 20 decembrie 2017.pdf 10.2 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.63 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2018.pdf 754.74 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.64 din 20 decembrie 2017 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscal.pdf 485.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.37 din 2017 privind aprobarea modificării Bugetulu.pdf 379.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.38 din 2017 de aprobare a documentatiei tehnico-ec.pdf 2.81 MB

Search

Language