Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2016 privind aprobarea bugetului de venituri.pdf 5.99 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2016 privind aprobarea contului de executie .pdf 899.18 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2016 privind acoperirea deficitului bugetar .pdf 412.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2016 privind aprobarea consumului mediu de .pdf 445.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2016 privind aprobarea Contractului pentru a.pdf 507.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2016 privind aprobarea suportarii unei cote.pdf 446.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2016 privind aprobarea valoarea actualizata .pdf 494.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a.pdf 1.31 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2016 privind aprobarea scoaterii din lista d.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotarareanr.10 din 2016 privind aprobarii cotizatiei pentru As.pdf 444.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2016 privind aprobarea raportului auditului.pdf 383.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2016 privind aprobarea Planului de acțiuni .pdf 1.26 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2016 pentru aprobarea transmiterii dreptulu.pdf 745.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2016 referitor la Hotararea nr.22 din 2008 .pdf 480.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul.pdf 639.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabil.pdf 620.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2016 privind aprobarea Studiului de fezabil.pdf 613.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2016 privind aprobarea modalitatilor de iden.pdf 696.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional la.pdf 849.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul.pdf 557.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 21 din 2016 privind acordarea unui sprijin financ.pdf 2.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2016 privind aprobarea Contractului de cola.pdf 534.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 23 din 2016 privind aprobarea modificarii art.1 a.pdf 450.09 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2016 privind aprobarea Planului de Analiza s.pdf 410.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul.pdf 1.18 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2016 privind aprobarea contului de executie.pdf 816 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 27 din 2016 privind aprobarea lucrarea de bransam.pdf 498.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 28 din 2016 privind modificarea listei de inventa.pdf 602.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2016 privind aprobarea necesitatii si oprtu.pdf 1.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2016 privind alegerea comisiei de validare.pdf 411.03 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la al.pdf 714.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2016 privind constituirea Consiliului Local.pdf 663.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedi.pdf 358.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2016 privind alegerea viceprimarului.pdf 363.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2016 privind constituirea comisiilor de spe.pdf 852.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2016 privind desemnare și mandatarea noulu.pdf 381.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2016 privind modificarea Hotararii Consiliu.pdf 417.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2016 privind revocarea Hotararii CL nr.21 d.pdf 407.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2016 privind aprobarea modificarii Structur.pdf 2.34 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2016 privind aprobarea Planului de asigurar.pdf 393.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2016 privind aprobarea modificarii Hotarari.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2016 pentru aprobarea Raportului privind act.pdf 401.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 43 din 2016 aprobarea rectificarii Bugetului de V.pdf 903.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44din 2016 pri BugetulCheltuieli.pdf 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2016 privind modific_rii Art.1. al HotSandom privire laabilit__ii Planuluic General ala comuneidominic si revocarea HCL.pdf 670.06 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2016 privind aprobarea ocuparii tempora;filename_1=re si darea in folodinta gratuita a unor terenuri aflate in;filename_2= domeniul public al comunei Sandominic.pdf 1.11 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2016 privind aprobarea necesitatii si o;filename_1=prtunitatii investitiei Reabikitarea partiala a drumurilor ;filename_2=agricole in comuna .pdf 893.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2016 privind aprobarea studiului de fez;filename_1=abilitate al proiectului Transformare si modernizare gradin;filename_2=ita existenta in gradinita cu program prelungit.pdf 546.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2016 privind aprobarea participarii Con;filename_1=siliului Local al Sandominic in calitate de coorgonizator m;filename_2=anifestarii Szekelyfoldi Lovas Unnep.pdf 502.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului.pdf 786.34 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2016 privind aprobarea contului de executie.pdf 844.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare .pdf 449.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2016 privind aprobarea Regulamentului react.pdf 673.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional la.pdf 459.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 2016 privind aprobarea platii concediului d.pdf 430.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sandominic nr.58 din 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare catre SC Harviz SA.pdf 352.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2016 privind aprobarea participarii comunei la constituirea ADI Hasmasul Mare.pdf 4.59 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2016 privimd aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Sandominic si Asociatia Csikszentdomokosi Polgarorseg-Paza civila Sandominic.pdf 791.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2016privind aprobarea rectificariiBugetului.pdf 1.39 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2016 privind aprobarea contului de executie.pdf 816.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2016 privind aprobarea Structura organizato.pdf 1.84 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.pdf 605.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2016 privind aprobarea cuantumului orar al .pdf 672.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 20 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2017.pdf 6.84 MB

Search

Language