Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL 42 din 2015 privind aprobarii rectificarii Bugetului de Ven.pdf 693.36 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.44 din 2015 privind aprobarea Structurii organizatorice,.pdf 1.79 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2015 privind aprobarea participarii comunei Sandominic la teritoriul LEADER CSIK.PDF 130.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015.PDF 155.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM I.2015.PDF 151.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2015 privind aprobarea Contractului pentru acordarea servicii sociale al Asociatiei Caritas Alba Iulia.PDF 77.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM II 2015.pdf 398.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2015 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei romano-catolice din comuna Sandominic.pdf 988.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2015.pdf 158.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare strada comunala Kisalszeg.pdf 239.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie -Reabilitare drumului comunal nr.161, etapa II..pdf 240.32 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic, anul 2015.pdf 389.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2015 privind demararea procedurii de infratire a Consiliului Local Sandominic cu Consiliul comunei Recsk din Ungaria.pdf 222.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2015 privind revocarea HCL nr.432014.pdf 178.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2015 privind aprobarea modificarii alin. al Hotararii nr.272015 cu privire la aprobarea Studiului de.pdf 233.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2015 privind aprobarea ocuparii definitive sau temporare a terenurilor apartinand domeniul public al comunei Sandominic pentru executarea lucrariloe proiectului de investitie .pdf 344.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2015 privind aprobarea instalarii unui sistem de supraveghere video in comuna Sandominic.pdf 350.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelorr locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2016.pdf 7.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe Trim .III, 2015.pdf 426.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru S-na Szocs Veronika.pdf 210.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2015 privind aprobarea bugetului proiectului integrat Dezvoltarea Integrata a Microregiunii Felcsik.pdf 424.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2015 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA IFN.pdf 534.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului local Sandominic.pdf 844.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvol.pdf 350.44 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.1 din 2015 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe naul 2014.PDF 235.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.2 din 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sandominic pentru anul 2015.PDF 1.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.3 din 2015 privind aprobarea Structura Organizatorica si Statul Nominal de Personal al aparatului de specilaitate al primarului comunei.PDF 607.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.4 din 2015 privind darea in administrare unitatilor de invatamant proprietate publica din comuna Sandominic, catre Scoala Gimnaziala Marton Aron Sandominic.PDF 502.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.5 din 2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sandominic pen.PDF 321.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.6 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici si a co-finantarii pentru proiectul -Bransamente, racorduri si extindere rete.PDF 114.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.7 din 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare si modernizare DC 161,Etapa II.PDF 103.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.8 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare strada comunala Ret.PDF 104.7 KB

Search

Language