Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2018 privind acoperirea deficitului bugetar .pdf 460.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni s.pdf 1.14 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni .pdf 1.16 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2018 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sandominic.pdf 843.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2018 privind includerea in domeniul privat a.pdf 776.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2018 privind aprobarea structurii retelei s.pdf 904.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2048 privind aprobarea ocuparii definitive s.pdf 539.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Sandominic pentru anul 2018.pdf 3.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2018 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale si activitate de tineret pe anul 2018.pdf 4.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2018 privind aprobarea modificarii devizului general centralizator si a modificarii bugetului indicativ totalizator al proiectului- Dezvoltarea Integranta a Microregiunii Felcsik .pdf 695.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2018 privind modificarea devizului general aferente actiunii.pdf 1.42 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2018 privind aprobarea studiului de fundamentare, a Reulamentului de organizare si functionare, a Caietul de Sarcini, a Indicatorii de Performanrta, a .pdf 858.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2018 privind modificarea listei de inventar al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandominic.pdf 749.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2018 privind modificarea Hotararii nr.51-2017 privind asigurare a finantarii de la bugetul local categorii de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat prin PNDL.pdf 753.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale.pdf 4.34 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2018 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din comuna Sandominic pe anul 2018.pdf 3.85 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2018 privind aprobarea solicitarii scrisori.pdf 845.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din2018-privind-aprobarea-valorii-finale-de-investitie-a-proiectului-Transformare-si-modernizare-gradinita-existenta-in-gradinita-cu-program-prelungit (2).pdf 1.19 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2018 privind aprobarea modificarii Art.1 al.pdf 616.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2018 privind modificarea art.1 alin.2 al HC.pdf 742.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2018 privind aprobarea modificarii Statutul.pdf 437.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2018 privind modificarea si completarea Hot.pdf 435.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2018 -gradinita.pdf 739.02 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2018 privind aprobarea asocierii intre Comuna Sandominic prin Consiliul Local al Comunei Sandominic si Fundatia Szabo pentru sprijin si ajutatoare.pdf 1.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2018 privind aprobarea documentelor de atri.pdf 692.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2018 privind acordarea mandatului special r.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2018 privind aprobarea modificarii H.C.L a indicatorilor tehnico-economici.pdf 1.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2018 privind aprobarea modificarii Statului de Funcții a funcțiilor publice vacante (2).pdf 864.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2018 privind modificarea bugetului local.pdf 980.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2018 privind aprobarea contului de executie.pdf 875.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2018 privind aprobarea contului de executie.pdf 888 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2018 privind aprobarea modificarii actului .pdf 912.02 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2018 privind aprobarea Actul Aditional la Crontactele de Inchiriere.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2018 de aprobare a proiectului.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2018 privind punerea la dispozitie a unor s.pdf 732.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2018 privind Contractul colectiv de munca al apratului de specialitate.pdf 5.13 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2018 privind primirea fara plata in domeniu.pdf 441.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi.pdf 667 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi.pdf 672.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi.pdf 692.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi.pdf 665.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2018 privind aprobarea studiului de fezabil.pdf 645.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2018 privind aprobarea ocuparii sau tempora.pdf 626.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 pentru insusirea raportului privind activitatea.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2018 privind aprobarea solicitarii prelungi.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2018 privind aprobarea modificării Statutul.pdf 407.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic.pdf 922.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2018 privind aprobarea contului de executie.pdf 864.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2018 privind trecerea din domeniul public î.pdf 862.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2018 privind insusirea inventarului modific.pdf 1.59 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2018 privind aprobarea lucrarii de bransame.pdf 584.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2018 privind aprobarea Regulament al servic.pdf 1.28 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 2018 privind aprobarea documentelor suport .pdf 922.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.65 din 2018 privind actualizarea devizului general.pdf 898.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.66 din 2018 privind aprobarea incheierii Actului a.pdf 643.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.67 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetulu.pdf 1.4 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.68 din 2018 privind aprobarea Statul de Functii mo.pdf 3.23 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.69 din 2018 privind aprobarea modificării art.1 al.pdf 704.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.71 din 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2019.pdf 6.9 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.72 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni .pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.73 din 2018 privind aprobarea Planului de Achiziti.pdf 2.95 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.74 din 2018 privind aprobarea contractului de dele.pdf 907.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.19 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetului.pdf 816.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.70 din 2018 privind rectificarea Bugetului de Venit.pdf 900.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.20 din 2018 privind aprobarea contului de executie .pdf 882.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.21 din 2018 privind stabilirea consumului lunar de .pdf 611.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.22 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a uno.pdf 1022.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.23 din 2018 privind aprobarea Actului Adițional la .pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.24 din 2018 privind aprobarea completarii sistemulu.pdf 712.53 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.25 din 2018 privind aprobarea implementarii proiect.pdf 1.22 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.26 din 2018 privind stabilirea situațiilor de neces.pdf 1.35 MB

Search

Language