Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

https://virtualisszekelyfold.ro

Csíkszentdomokos a Csíki medence legészakiabb faluja. Az egyházközséget először 1567-ben Zent Domokos néven említetik az oklevelek. Temploma feltételezhetően akár Árpád-kori, illetve gótikus előzményeket rejthet. Fontos megjegyezni, hogy az építéstörténetre vonatkozóan még rengeteg kérdés tisztázatlan. 

A mai templom a 18. század végén, a 19. század elején épült, 1817-ben szentelték fel szent Domokos tiszteletére. A diadalíven található Kronoszt ikon feliratából: MILItans haC DVCere VIXI eX pIIs VotIVIs - az 1796-os évszám olvasható ki, valószínű, ekkor készült el a boltozat.

A mai templom helyén a tatárjárás előtt egy kisebb templom állott, amely a lakosság növekedésével kicsinek bizonyult, ezért újat építették, a régi köveit beépítették a mai épületbe. A műemléktemplomban lévő igen értékes Madonna szobor a 15. században a csíksomlyói faragóiskolában készült. A 16. század elejéről származik az az olajfestmény, amely Mária megkoronázását örökíti meg. Az ikonográfiai szempontból nagyon érdekes, Mária alakja mögött Jézus hármas képe látható, a főpap, a király és a próféta alakjában, mindhárom figura ugyanazon arcvonással. A Dürer stílusát idéző alkotás valószínű, hogy ahhoz a szárnyas oltárhoz tartozott, amely jelenleg a Csíki Székely Múzeumban található és valószínűleg egy cseh mester alkotása.

Ugyancsak a templomban őriznek egy festett mennyezet-kazettát, amelyről feltételezhető, hogy szintén a régi templomból származik. A Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent Antalt, Szent Illést, Szent Pétert, Szent Borbálát, Szent Annát és Szent Joakimét ábrázoló szobrok eredete és készítésük időpontja ismeretlen.  1813-ban a templomot kerítéssel vették körül és három kapubástyát is építettek hozzá. A műemléképület külső falán a falu nagy szülöttének, Márton Áron erdélyi püspöknek képmását ábrázoló dombormű látható.

Search

Language