COVID 19

Fájlméret Méret Dátum és idő
A Microsoft Word file Adeverinta angajator bilingv 85 KB 2020-11-16 18:42:14
A Microsoft Word file Declaraţie pe propria răspundere bilingv 80 KB 2020-11-16 18:42:14

Felcsík térségére összességében mondhatjuk, hogy hagyományőrző vidék, de Csíkszentdomokos talán reprezentatívabban őrzi hagyományait, népszokásait, táncait, népzenéjét. A faluban kis múzeum működik, amely a település hajdani építkezését, lakásbelsői és textíliáit egyaránt bemutatja. A hagyományőrzés nagyon jó példája a már hagyományosan megrendezésre kerülő kenderfesztivál. Római katolikus temploma 1798-ban épült.

Azelőtt a csíkszenttamási templomba jártak a domokosiak is, volt idő, amikor közös plébánosuk volt. A mai templom főbejárata valamint a sekrestye faragott kőből készült ajtókerete XI. századi. A XIII. századból való a román stílusú kőből faragott keresztelőkút, valamint a szenteltvíztartó. A XV. századból származik az a „Mária a gyermek Jézussal” szobor, amely a csíksomlyói faragó iskola alkotása és rokonvonásokat mutat a többi csíki Madonna-szoborral.  

A régi templomból fennmaradt továbbá festett kazetta, szárnyasoltár kép. További szenteket ábrázoló nyolc szobor is helyet kap a jelenlegi templomban. Domokoson született Erdély kiváló embere, Márton Áron gyulafehérvári püspök. A templom belső falán, az oldalbejárattól balra látványos kovácsoltvas relief a püspök arcvonását matatja, aki ebben a templomban keresztelkedett meg. A falu határában a Pásztorbükknek nevezett helyen gyilkolták meg a székelyek Báthori András bíborost, erdélyi fejedelmet 1599. október 31-én. A gyilkosságért VII. Kelemen pápa átokkal sújtotta a községet. A gyilkosság helyére 1816-ban keresztet állítottak, amely ma a templom belső falánál áll, a Pásztorbükkön pedig kápolnát építettek. A bűnbánó közösség évente szentmisével emlékezik meg erről az eseményről.

0
CSÍKSZÉKI TELEPÜLÉS
0
ELINDÍTOTT PÁLYÁZAT
0
MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZAT
0
CSÍKSZENTDOMOKOSI LAKOS SZOLGÁLATÁBAN
pageglare.png

https://virtualisszekelyfold.ro

Csíkszentdomokos a Csíki medence legészakiabb faluja. Az egyházközséget először 1567-ben Zent Domokos néven említetik az oklevelek. Temploma feltételezhetően akár Árpád-kori, illetve gótikus előzményeket rejthet. Fontos megjegyezni, hogy az építéstörténetre vonatkozóan még rengeteg kérdés tisztázatlan. 

ELÉRHETŐSÉG

CSÍKSZENTDOMOKOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
(004) 0266-336005
(004)0266-336578
office@domokos.ro
www.domokos.ro
Csíkszentdomokos
Hargita megye
Fő utca 507.
537275

Search

Language