RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2018 (HATÁROZATOK)

 

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea-nr.18-din-2018-privind-aprobarea-valorii-finale-de-investitie-a-proiectului-Transformare-si-modernizare-gradinita-existenta-in-gradinita-cu-program-prelungit (2) 1.19 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2018 privind acoperirea deficitului bugetar 460.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni s 1.14 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni 1.16 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2018 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sandominic 843.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2018 privind includerea in domeniul privat a 776.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2018 privind aprobarea structurii retelei s 904.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2048 privind aprobarea ocuparii definitive s 539.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Sandominic pentru anul 2018 3.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2018 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale si activitate de tineret pe anul 2018 4.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2018 privind aprobarea modificarii devizului general centralizator si a modificarii bugetului indicativ totalizator al proiectului- Dezvoltarea Integranta a Microregiunii Felcsik 695.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2018 privind modificarea devizului general aferente actiunii 1.42 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2018 privind aprobarea studiului de fundamentare, a Reulamentului de organizare si functionare, a Caietul de Sarcini, a Indicatorii de Performanrta, a 858.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2018 privind modificarea listei de inventar al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandominic 749.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2018 privind modificarea Hotararii nr.51-2017 privind asigurare a finantarii de la bugetul local categorii de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat prin PNDL 753.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale 4.34 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2018 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din comuna Sandominic pe anul 2018 3.85 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2018 privind aprobarea solicitarii scrisori 845.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.19 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetului 816.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.20 din 2018 privind aprobarea contului de executie 882.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.21 din 2018 privind stabilirea consumului lunar de 611.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.22 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a uno 1022.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.23 din 2018 privind aprobarea Actului Adițional la 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.24 din 2018 privind aprobarea completarii sistemulu 712.53 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.25 din 2018 privind aprobarea implementarii proiect 1.22 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.26 din 2018 privind stabilirea situațiilor de neces 1.35 MB