GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2019 (HATÁROZATOK)

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2019 privind acoperirea deficitului bugetar 496.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2019 privind stabilirea salariilor de baza 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2019 privind aprobarea ROF, Strategia de dezvoltare a serviciilor de dezvoltare si Planul de actiune privind servicii sociale pentru anul 2019 721.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2019 privind acordarea unui manadat special reprezentantului comunei Sandominic 737.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2019 privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Sandominic pentru anul 2019-2020 983.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2019 privind aprobarea scoaterii din functi 1.47 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2019 privind actualizarea devizului general 1.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2019 privind predarea catre MDRAP prin CNI 924.44 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sandominic pentru anul 2019 14.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2019 privind aprobarea consumului lunar de 735.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2019 privind aprobarea utilizării excedentu 718.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2019 orivind aprobarea Programului general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelot 12.91 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2019 privind aprobarea inchirierii terenului sub farmacia si cabinetului de stomatologie prin licitatie publica 3.16 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2019 privind acordarea unui mandat special 805.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2019 privind abrogarea punctuluii a) 951.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2019 privind aprobarea solicitarii prelungirii al scrisorii 1.26 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2019 privind aderarea comunei Sandominic la Asociatia Comunelor din Romania 932.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2019 privind aprobarea majorarii bugetului local pe anul 2019 trim II. 8.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2019 privind aprobarea punerii la dispozitia 783.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2019 privind modificarea buget 8.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2019 privind modificarea art.1 din H.C.L nr.13 651.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2019 privind modificarea art.1 din HCL nr.25 698.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 7.75 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2019 privind aprobarea contului de executie 809.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2019 privind aprobare a indicatorilor -econo 914.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.6 din 2019 privind aprobarea contului de executie a 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.7 din 2019 privind aprobarea scoaterii din functiun 1.33 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.8 din 2019 privind aprobarea ocuparii temporare si 1008.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.9 din 2019 privind aprobarea Inchirierii spatiului locativ 4.53 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.10 din 2019 privind aprobarea utilizarii excendului 842.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.29 din 2019 privind actualizarea bugetului proiectu 2.66 MB