GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2013 (HATÁROZATOK)

 

 HOTĂRÂREA Nr. 1./ 2013

 

 

 

privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiari de ajutorul social din comuna Sîndominic pentru anul 2013

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2./ 2013

 

 

 

privind modificarea Hotărârea nr. 54/2009 cu privirea la însușirea variantei finale a proiectului stemă a comunei Sândominic

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3./ 2013

 

privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM IV.2012

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4./ 2013

 

 

 

privind aprobarea acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2012

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5./ 2013

 

 

 

privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea proiectului: ”Reabilitarea drumurilor agricole în comuna Sândominic”

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 6./ 2013

 

 

 

privind aprobarea valorificării prin vănzare la licitație publică a unui tractor pe șenile și unui autoturism ARO 240 D

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 7./ 2013

 

privind modificarea taxei de salubritate pe anul 2013 în comuna SÎNDOMINIC

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8./ 2013

 

 

 

privind revocarea Hotărârii CL nr. 65./2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor techno-economici și a a planului anual de evolutie a tarifelor și taxelor pentru proiectul  ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Harghita”

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 9./ 2013

 

 

 

pentru modificarea Hotărârii nor 42/2012 privind aprobarea Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 10./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Închidere nr. 201. /2005

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 11./ 2013

 

 

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sândominic pentru anul 2013

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 12./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru funcționarea activității Asociației ”Kistalentum” Egyesület Sândominic.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 13./ 2013

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru functionarea activității Asociației ”Márton Áron” Sândominic. 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 14./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea necesar pentru funcționarea activității Asociației Sportivă ”Garados” Sândominic.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 15./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru functionarea activității Fundației ”Sfântu . Francisc” - Centru de zi ”Márton Áron” Sîndominic și a Fundației Gongregația surorilor ajutătoare Sîndominic

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 16./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru funcționarea activitații asistenței medicale de urgență

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 17./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru finanțarea cheltuielilor poștale, telefoane, internet și a cheltuielilor pentru carburanți și lubrefianți al Primăriei comunei Sîndominic

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18./ 2013

 

 

 

Cu privire la aprobarea cadrului necesar pentru funcționarea activității asociației ”DOMIF” Sândominic.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 19./ 2013

 

 

 

Cu privirea la aprobarea cadrului necesar pentru funcționarea activității Asociației pentru educație și cultură ”Kuruty” Sândominic.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Regulamentul comunal cu privire la organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Sîndominic, județul Harghita

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Acordului de Cooperare între Asociația Microregională Felcsik și Consiliul Local al comunei Sîndominic pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 22./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situaților de urgență la nivelul comunei Sîndominic, pentru anul 2013

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 23./ 2013

 

 

 

privind  acordarea unui sprijin financiar Parohiei romano-catolice din comuna Sîndominic

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 24./ 2013

 

 

 

privind organizarea și desfășurarea concursului ”Cea mai frumoasă și bine  întreținută gospodărie din comună”,.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 25./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Actul Adițional la Contractul de Închiriere nr. 1022 din 31.03.2008 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 26./ 2013

 

 

 

privind modificarea Hotărârea nr.52/2012 cu privire la aprobarea proiectului constitutiv al Societății Csiki Jegkorong S.R.L.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27./ 2013

 

 

 

privind  punerii la dispoziția Administrației parcul național Cheile Bicazului-Hășmaș R.A. a unui suprafață de 15mp din manzardă Cabanei Refugiu Piatra Unică pentru amenajarea în acest spațiu unei punct de pază pentru incendiilor de pădure, și a altor activități specifice Administrației 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 28./ 2013

 

 

 

privind aprobarea Extinderii rețelei electrice LEAJT respectiv iluminat public al comunei Sîndominic

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29./ 2013

 

 

 

privind aprobarea proiectul și a memoriul justificativ a investiției ”Dotarea căminului cultural din comuna Sîndominic prin achiziționarea unor sisteme de sonorizare și de iluminare”

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 30./ 2013

 

 

 

privind aprobarea proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” din cadrul Programul operațional Sectorial ”Creșterea Competivității Economice” 2007-2013, Axa III ”Technologia Informației și eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde e necesar” și a cheltuielilor legate de proiect