GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2018 (HATÁROZATOK)

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2018 privind acoperirea deficitului bugetar 460.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni s 1.14 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni 1.16 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2018 privind stabilirea salariilor de baza pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Sandominic 843.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2018 privind includerea in domeniul privat a 776.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2018 privind aprobarea structurii retelei s 904.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2048 privind aprobarea ocuparii definitive s 539.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Sandominic pentru anul 2018 3.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2018 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale si activitate de tineret pe anul 2018 4.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 2018 privind aprobarea modificarii devizului general centralizator si a modificarii bugetului indicativ totalizator al proiectului- Dezvoltarea Integranta a Microregiunii Felcsik 695.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2018 privind modificarea devizului general aferente actiunii 1.42 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2018 privind aprobarea studiului de fundamentare, a Reulamentului de organizare si functionare, a Caietul de Sarcini, a Indicatorii de Performanrta, a 858.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2018 privind modificarea listei de inventar al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandominic 749.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2018 privind modificarea Hotararii nr.51-2017 privind asigurare a finantarii de la bugetul local categorii de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat prin PNDL 753.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale 4.34 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2018 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din comuna Sandominic pe anul 2018 3.85 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2018 privind aprobarea solicitarii scrisori 845.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din2018-privind-aprobarea-valorii-finale-de-investitie-a-proiectului-Transformare-si-modernizare-gradinita-existenta-in-gradinita-cu-program-prelungit (2) 1.19 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2018 privind aprobarea modificarii Art.1 al 616.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2018 privind modificarea art.1 alin.2 al HC 742.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2018 privind aprobarea modificarii Statutul 437.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2018 privind modificarea si completarea Hot 435.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2018 -gradinita 739.02 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2018 privind aprobarea asocierii intre Comuna Sandominic prin Consiliul Local al Comunei Sandominic si Fundatia Szabo pentru sprijin si ajutatoare 1.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2018 privind aprobarea documentelor de atri 692.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2018 privind acordarea mandatului special r 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2018 privind aprobarea modificarii H.C.L a indicatorilor tehnico-economici 1.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2018 privind aprobarea modificarii Statului de Funcții a funcțiilor publice vacante (2) 864.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2018 privind modificarea bugetului local 980.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2018 privind aprobarea contului de executie 875.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2018 privind aprobarea contului de executie 888 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2018 privind aprobarea modificarii actului 912.02 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2018 privind aprobarea Actul Aditional la Crontactele de Inchiriere 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2018 de aprobare a proiectului 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 din 2018 privind punerea la dispozitie a unor s 732.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2018 privind Contractul colectiv de munca al apratului de specialitate 5.13 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2018 privind primirea fara plata in domeniu 441.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi 667 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi 672.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi 692.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2018 aprobarea notei conceptuale pentru obi 665.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2018 privind aprobarea studiului de fezabil 645.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2018 privind aprobarea ocuparii sau tempora 626.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 pentru insusirea raportului privind activitatea 1.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2018 privind aprobarea solicitarii prelungi 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2018 privind aprobarea modificării Statutul 407.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic 922.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2018 privind aprobarea contului de executie 864.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2018 privind trecerea din domeniul public î 862.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2018 privind insusirea inventarului modific 1.59 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2018 privind aprobarea lucrarii de bransame 584.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2018 privind aprobarea Regulament al servic 1.28 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 2018 privind aprobarea documentelor suport 922.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.65 din 2018 privind actualizarea devizului general 898.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.66 din 2018 privind aprobarea incheierii Actului a 643.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.67 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetulu 1.4 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.68 din 2018 privind aprobarea Statul de Functii mo 3.23 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.69 din 2018 privind aprobarea modificării art.1 al 704.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.71 din 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2019 6.9 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.72 din 2018 privind aprobarea Planului de actiuni 1.37 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.73 din 2018 privind aprobarea Planului de Achiziti 2.95 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.74 din 2018 privind aprobarea contractului de dele 907.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.19 din 2018 privind aprobarea modificarii Bugetului 816.04 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.70 din 2018 privind rectificarea Bugetului de Venit 900.2 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.20 din 2018 privind aprobarea contului de executie 882.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.21 din 2018 privind stabilirea consumului lunar de 611.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.22 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a uno 1022.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.23 din 2018 privind aprobarea Actului Adițional la 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.24 din 2018 privind aprobarea completarii sistemulu 712.53 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.25 din 2018 privind aprobarea implementarii proiect 1.22 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr.26 din 2018 privind stabilirea situațiilor de neces 1.35 MB