GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2016 (HATÁROZATOK)

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 din 2016 privind aprobarea bugetului de venituri 5.99 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.2 din 2016 privind aprobarea contului de executie 899.18 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 din 2016 privind acoperirea deficitului bugetar 412.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.4 din 2016 privind aprobarea consumului mediu de 445.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 din 2016 privind aprobarea Contractului pentru a 507.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 2016 privind aprobarea suportarii unei cote 446.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 din 2016 privind aprobarea valoarea actualizata 494.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a 1.31 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 2016 privind aprobarea scoaterii din lista d 1.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotarareanr.10 din 2016 privind aprobarii cotizatiei pentru As 444.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 2016 privind aprobarea raportului auditului 383.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 2016 privind aprobarea Planului de acțiuni 1.26 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 2016 pentru aprobarea transmiterii dreptulu 745.11 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 2016 referitor la Hotararea nr.22 din 2008 480.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul 639.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabil 620.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2016 privind aprobarea Studiului de fezabil 613.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2016 privind aprobarea modalitatilor de iden 696.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional la 849.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul 557.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 21 din 2016 privind acordarea unui sprijin financ 2.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2016 privind aprobarea Contractului de cola 534.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 23 din 2016 privind aprobarea modificarii art.1 a 450.09 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2016 privind aprobarea Planului de Analiza s 410.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetul 1.18 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2016 privind aprobarea contului de executie 816 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 27 din 2016 privind aprobarea lucrarea de bransam 498.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 28 din 2016 privind modificarea listei de inventa 602.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2016 privind aprobarea necesitatii si oprtu 1.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2016 privind alegerea comisiei de validare 411.03 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la al 714.59 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2016 privind constituirea Consiliului Local 663.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedi 358.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2016 privind alegerea viceprimarului 363.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2016 privind constituirea comisiilor de spe 852.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2016 privind desemnare și mandatarea noulu 381.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2016 privind modificarea Hotararii Consiliu 417.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2016 privind revocarea Hotararii CL nr.21 d 407.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2016 privind aprobarea modificarii Structur 2.34 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2016 privind aprobarea Planului de asigurar 393.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2016 privind aprobarea modificarii Hotarari 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 2016 pentru aprobarea Raportului privind act 401.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 43 din 2016 aprobarea rectificarii Bugetului de V 903.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44din 2016 pri BugetulCheltuieli 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 din 2016 privind modific_rii Art.1. al HotSandom privire laabilit__ii Planuluic General ala comuneidominic si revocarea HCL 670.06 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 din 2016 privind aprobarea ocuparii tempora;filename_1=re si darea in folodinta gratuita a unor terenuri aflate in;filename_2= domeniul public al comunei Sandominic 1.11 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 din 2016 privind aprobarea necesitatii si o;filename_1=prtunitatii investitiei Reabikitarea partiala a drumurilor ;filename_2=agricole in comuna 893.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.48 din 2016 privind aprobarea studiului de fez;filename_1=abilitate al proiectului Transformare si modernizare gradin;filename_2=ita existenta in gradinita cu program prelungit 546.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.49 din 2016 privind aprobarea participarii Con;filename_1=siliului Local al Sandominic in calitate de coorgonizator m;filename_2=anifestarii Szekelyfoldi Lovas Unnep 502.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 din 2016 privind aprobarea rectificarii Bugetului 786.34 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.51 din 2016 privind aprobarea contului de executie 844.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.52 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare 449.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.53 din 2016 privind aprobarea Regulamentului react 673.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.54 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional la 459.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.55 din 2016 privind aprobarea platii concediului d 430.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.56 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Hotararea Consiliului Local Sandominic nr.58 din 2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare catre SC Harviz SA 352.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.57 din 2016 privind aprobarea participarii comunei la constituirea ADI Hasmasul Mare 4.59 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.58 din 2016 privimd aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Sandominic si Asociatia Csikszentdomokosi Polgarorseg-Paza civila Sandominic 791.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.59 din 2016privind aprobarea rectificariiBugetului 1.39 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.60 din 2016 privind aprobarea contului de executie 816.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.61 din 2016 privind aprobarea Structura organizato 1.84 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.62 din 2016 privind aprobarea Actului Aditional nr 605.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.63 din 2016 privind aprobarea cuantumului orar al 672.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.64 din 20 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2017 6.84 MB