GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

HOTĂRÂRI 2015 (HATÁROZATOK)

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 din 2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvol 350.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.44 din 2015 privind aprobarea Structurii organizatorice, 1.79 MB
An Adobe Acrobat file HCL 42 din 2015 privind aprobarii rectificarii Bugetului de Ven 693.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 din 2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului local Sandominic 844.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 2015 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA IFN 534.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 2015 privind aprobarea bugetului proiectului integrat Dezvoltarea Integrata a Microregiunii Felcsik 424.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru S-na Szocs Veronika 210.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 din 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe Trim .III, 2015 426.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelorr locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2016 7.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 2015 privind aprobarea instalarii unui sistem de supraveghere video in comuna Sandominic 350.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 din 2015 privind aprobarea ocuparii definitive sau temporare a terenurilor apartinand domeniul public al comunei Sandominic pentru executarea lucrariloe proiectului de investitie 344.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 din 2015 privind aprobarea modificarii alin. al Hotararii nr.272015 cu privire la aprobarea Studiului de 233.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 din 2015 privind revocarea HCL nr.432014 178.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 din 2015 privind demararea procedurii de infratire a Consiliului Local Sandominic cu Consiliul comunei Recsk din Ungaria 222.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 din 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a func+iilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei S+ndominic, jude+ul Harghita pe anul 2016 715.4 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 din 2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sandominic, anul 2015 389.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie -Reabilitare drumului comunal nr.161, etapa II. 240.32 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare strada comunala Kisalszeg 239.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 din 2015 privind aprobarea deplasarii delegatiei comunei Sandominic in comuna +nfratita Balatonszemes din Ungaria +i decontarea cheltuielilor de deplasare 249.53 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 din 2015 158.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.24 din 2015 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei romano-catolice din comuna Sandominic 988.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM II 2015 398.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.22 din 2015 privind aprobarea rectific-rii Bugetului de Venituri +i Chetuieli al Consiliului Local S+ndominic, anul 2015 1.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea +i autorizarea mijloacelor de publicitate +n comuna Sandominic 2.38 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 din 2015 pentru aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri +i Cheltuielile al Consiliului Local Sandominic anul 2015 321.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 din 2015 privind aprobarea Contractului pentru acordarea servicii sociale al Asociatiei Caritas Alba Iulia 77.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 din 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe TRIM I.2015 151.64 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 din 2015 privind modificarea bugetului local pe anul 2015 155.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 din 2015 privind aprobarea participarii comunei Sandominic la teritoriul LEADER CSIK 130.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 din 18 martie 2015 privind aprobarea documenta+iei PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI REZERVOR DE APA DE 300 MC 100.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 din 18 martie 2015 privind aprobarea Actului Adi+ional la Contractul de +nchiere nr.1022 din 31.03.2008 114 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.13 din 18 martie 2015 privind aprobarea Actului Adi+ional la Contractul de +nchiriere nr.210-2005 109.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.12 din 18 martie 2015 privind aprobarea Actului Adi+ional la Contractul de +nchiriere Spa+iu 99.12 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 din 18 martie 2015 privind aprobarea Conven+iei +i Contractului pentru suportarea unei cote pr+i din costul anual pentru un copil institu+ionalizat, respective pentru o pe 92.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 18 martie 2015 privind revocrii art.2 din HCL nr.162014 privind schimbarea locului pie+ei comunal sptm+nale 80.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 din 18 martie 2015 privind aprobarea lucrarea de bran+ament electric trifazat subteran pentru beneficiarul Karda Huba din comuna Sandominic, nr.338 109.89 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.8 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare strada comunala Ret 104.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.7 din 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie-Reabilitare si modernizare DC 161,Etapa II 103.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.6 din 2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici si a co-finantarii pentru proiectul -Bransamente, racorduri si extindere rete 114.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.5 din 2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sandominic pen 321.9 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.4 din 2015 privind darea in administrare unitatilor de invatamant proprietate publica din comuna Sandominic, catre Scoala Gimnaziala Marton Aron Sandominic 502.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.3 din 2015 privind aprobarea Structura Organizatorica si Statul Nominal de Personal al aparatului de specilaitate al primarului comunei 607.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.2 din 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sandominic pentru anul 2015 1.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.1 din 2015 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe naul 2014 235.23 KB