GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

RomanianRoHungarianMagyarEnglish (UK)

HELYI ÚJSÁG

MUZEUMLINK

DOMOKOS RÁDIÓ

Facebook

Falugyűlés

2018 február 4-én, vasárnap került sor a 2016, 2017-es években befejezett munkák beszámolójára, valamint a 2018-es tervek bemutatására.
Karda Róbert, polgármester és Albert Alfonz-Pál, alpolgármesteren kívül jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Becze István, megyei tanácsos.
Karda Róbert, polgármester köszöntötte az egybegyűlt csíkszentdomokosiakat.

1_resize.JPG2_resize.JPG3_resize.JPG4_resize.JPG6_resize.JPG7_resize.JPG

A köszöntés után az infrastrukturális beruházásokat és azok munkálatait mutatták be a község előljárói víz és szennyvíz, községi és mezei utak, a hídak feljavítása és karbantartása, valamint a sportpályán eszközölt javítások témaköreiben.
A Felcsíki Kistérségi Társulás integrált projektjének köszönhetően községünk új tűzoltóautót kapott, födött sáncok készültek Vizelőtt és Alszeg utcákban, valamint javítások várhatóak még a kultúrotthonban is.
2018-as évre bemutatott tervek a Garázs és raktárépület felépítése a polgármesteri hivatal udvarában, Napközi otthon létesítése a volt gyári étkezde helyére, Márton Áron Látogatóközpont létrehozása, Megyei Tűzoltó Képzési Központ (Hargita Megye Tanácsa és a magyarországi Békés Megyei Tűzoltószövetség támogatásával) és járda kialakítása az európai út mentén (a sárosúti részen).
A lakosság számára hasznos információkat tudhattunk meg arról is, hogy a földátírást minden év március 31-ig tehettik meg a mezőgazdasági irodában, az illegális építkezésekért büntetés jár, az adók nem változtak a 2018-as évre, a külföldön élő személyek is kötelesek szemétadót fizetni, addig míg a személyazonossági igazolványa csíkszentdomokosi, ugyanakkor felhívták a lakosság figyelmét, hogy a mezőn talált szemétért büntetéseket róhatnak ki.
A legeltetés terén arra kérik a felelős pásztorokat és az esztenabírókat, hogy szervezzék tevékenységeiket úgy, hogy ne tegyenek kárt mások javaiba.
A beszámoló után a közönség kérdéseire válaszoltak a község, valamint a megyei előljárók.
Borboly Csaba, megyei tanács elnök gratulált a vezetőségnek az elvégzett munkáért és a közösségi élet formálásában kifejtett tevékenységükért.
A gyűlés alkalmat adott arra is, hogy a polgármester urak megköszönjék Hargita Megye Tanácsának, azt, hogy községünk tevékenységeit támogatja, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak a szakértelmet és az odaadást és a Polgárőr Egyesület tagjainak a önkéntes munkát.